A füzérradványi kastély múzeumi működési engedélye